Aktualności
 

Akceptujemy płatności kartami

NEUROLOGIA


Neurolog diagnozuje i leczy schorzenia obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego (mózgu), zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy. Neurolog leczy chorych cierpiących na takie choroby jak padaczka, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, choroba Parkinsona, zakażenia i nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie czy choroby rdzenia kręgowego. Neurolog bada także choroby genetyczne, zaburzenia nerwowo-skórne oraz zaburzenia rozwojowe. Zajmuje się również osobami cierpiącymi na zaburzenia snu, bóle głowy.

Najczęstsze choroby leczone przez lekarzy neurologów:

 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

 • krwotok śródmózgowy (udar mózgu),

 • zawał mózgu,

 • guzy np. oponiaki, glejaki,

 • urazy układu nerwowego (ból neuropatyczny),

 • urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (mózgowe porażenie dziecięce),

 • choroby genetyczne, np. choroba Wilsona,

 • zaburzenia nerwowo-skórne,

 • neuropatie obwodowe,

 • zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera),

 • zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona),

 • choroby rdzenia kręgowego,

 • stwardnienie rozsiane,

 • migrena oraz zaburzenia snu,

 • bóle i zawroty głowy,

 • zespoły bólowe kręgosłupa w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowym,

 • padaczki,

 • zespoły psycho-organiczne na tle miażdżycy, udarów mózgowych oraz pourazowe.

Copyright (c)2013 Centrum Medyczne Ju-Medica